Trang chủ » Các tướng

Các tướng

Hướng dẫn cách chơi – bảng ngọc – cách lên đồ cho các tướng liên quân mobile

Ngày đăng: 24-11-2018

Đây sẽ là nơi bạn tìm thấy thông tin của các tướng Liên quân mobile. Chúng bao gồm hướng dẫn cách chơi, xây dựng bảng ngọc, cách lên đồ của từng tướng. Bạn sẽ thấy avatar của các tướng trong liên quân mobile. Hãy click vào đó để chuyển đến bài viết cụ thể về […]

Hướng dẫn cách chơi – bảng ngọc – cách lên đồ cho tướng Butterfly

Ngày đăng: 09-12-2018

[Điều đầu tiên] Bạn có thể tìm thấy những thông tin Liên quân mobile khi quay ra Trang chủ Thông tin liên quan đến cách chơi liên quân tại chuyên mục Cách chơi Thông tin liên quan đến ngọc liên quân tại chuyên mục Ngọc bổ trợ Thông tin liên quan đến xây dựng bảng ngọc tại […]

Lu-bo-lien-quan-mobile

Hướng dẫn cách chơi – bảng ngọc – cách lên đồ cho tướng Lữ Bố

Ngày đăng: 03-12-2018

[Điều đầu tiên] Bạn có thể tìm thấy những thông tin Liên quân mobile khi quay ra Trang chủ Thông tin liên quan đến cách chơi liên quân tại chuyên mục Cách chơi Thông tin liên quan đến ngọc liên quân tại chuyên mục Ngọc bổ trợ Thông tin liên quan đến xây dựng bảng ngọc tại […]

tuong-veera-lien-quan-mobile

Hướng dẫn cách chơi – bảng ngọc – cách lên đồ cho tướng Veera

Ngày đăng: 27-11-2018

[Điều đầu tiên] Bạn có thể tìm thấy những thông tin Liên quân mobile khi quay ra Trang chủ Thông tin liên quan đến cách chơi liên quân tại chuyên mục Cách chơi Thông tin liên quan đến ngọc liên quân tại chuyên mục Ngọc bổ trợ Thông tin liên quan đến xây dựng bảng ngọc tại […]

tuong-thane-lien-quan-mobile

Hướng dẫn cách chơi – bảng ngọc – cách lên đồ cho tướng Thane

Ngày đăng: 25-11-2018

[Điều đầu tiên] Bạn có thể tìm thấy những thông tin Liên quân mobile khi quay ra Trang chủ Thông tin liên quan đến cách chơi liên quân tại chuyên mục Cách chơi Thông tin liên quan đến ngọc liên quân tại chuyên mục Ngọc bổ trợ Thông tin liên quan đến xây dựng bảng ngọc tại […]

anh-tuong- valhein

Hướng dẫn cách chơi – bảng ngọc – cách lên đồ cho tướng Valhein

Ngày đăng: 24-11-2018

[Điều đầu tiên] Bạn có thể tìm thấy những thông tin Liên quân mobile khi quay ra Trang chủ Thông tin liên quan đến cách chơi liên quân tại chuyên mục Cách chơi Thông tin liên quan đến ngọc liên quân tại chuyên mục Ngọc bổ trợ Thông tin liên quan đến xây dựng bảng ngọc tại […]